Gối ôm và gối nằm đồng bộ

375.000₫

Bảng Giá - Gối nằm & Gối ôm đồng bộ Giá Bán Lẻ Giá KM kèm nệm (Không áp dụng chung với các CTKM khác, mỗi nệm được áp dụng 01 gối) Gối nằm Gối ôm ...

Bảng Giá - Gối nằm & Gối ôm đồng bộ
Giá Bán Lẻ

Giá KM kèm nệm

(Không áp dụng chung với các CTKM khác, mỗi nệm được áp dụng 01 gối)

Gối nằm Gối ôm
375.000đ 160.000đ +20k trang trí ĐB phần mặt 45x45 20x60
475.000đ 230.000đ +20k trang trí ĐB phần mặt 50x60, 55x55, 45x65 25x80, dài thêm 10cm +thêm 50k
650.000đ 450.000đ trang trí đặc biệt nguyên con   30x80
800.000đ 550.000đ trang trí đặc biệt nguyên con   30x100