Ghế giọt nước thú yêu cao 100 x đáy lớn 86 x đáy bé 60 (cm)

1.270.000₫